W przypadku składania reklamacji bardzo prosimy o przestrzeganie  procedury reklamacyjnej: 

  •  towar, który jest reklamowany musi zawierać oryginalne opakowanie, które umożliwi bezpieczny transport,
  •  możliwe jest dostarczenie towaru w opakowaniu zastępczym jednakże opakowanie to musi gwarantować ochronę podczas transportu,
  •  do towaru musi zostać  dołączony opis wad oraz dokument zakupu,
  •  jeżeli ekspertyza reklamacyjna nie stwierdzi wady opisanej przez klienta,  klient zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz kosztami transportu.


Reklamacje pisemne należy składać  wyłącznie na adres :

PIK sp.j.
ul. Konstytucji 3 Maja 34
15-776 Białystok