Tax Free

Obywatele innych państw lub osoby na stałe mieszkające poza terytorium Polski mogą przy zakupach w naszym sklepie otrzymać dokument TAX FREE uprawniający do zwrotu podatku VAT. Prosimy informowanie przyjaciół i znajomych mieszkających za granicą o takiej możliwości.


Poniżej zasady zwrotu.

 

1. Prawo do zwrotu VAT zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce mają osoby fizyczne nie mające stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Warunkiem uzyskania zwrotu jest wywiezienie zakupionych towarów w stanie nienaruszonym poza państwową granicę RP, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu.

 

3. Wywóz towaru poza granicę RP musi być potwierdzony przez graniczny urząd celny pieczęcią tego urzędu na imiennym dokumencie ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH wystawionym przez sprzedawcę. Do dokumentu powinien być dołączony paragon fiskalny z kasy rejestrującej.

 

4. Zwrot podatku dokonywany jest w złotych w kasie sprzedawcy tj. w miejscu zakupu towarów. Zwrot przysługuje przy zakupach za co najmniej 200 zł.

 

5. Podstawą do dokonania zwrotu podatku VAT jest przedstawienie przez podróżniego potwierdzonego przez graniczny urząd celny imiennego dokumentu ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH wraz z dołączonym paragonem fiskalnym. Nie może to nastąpić poźniej niż w okresie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.