Sklep Internetowy PIK działający pod adresem sklep.pikmeble.pl, prowadzony jest przez firmę PIK sp.j. Hurt -Detal K.i B. Nartowicz z siedzibą w Białymstoku, ul. Konstytucji 3 Maja 34, wpisaną do KRS:0000007663 Sąd Rejonowy Wydz. Gospodarczy w Białymstoku, numer REGON: 050107839 oraz numer NIP: 542-020-94-94. Kontakt telefoniczny: +48 85 654 47 84

 

INFORMACJE O SKLEPIE - ZAMAWIANIE TOWARU

    Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

    Stronami umowy są zamawiający – zwanym dalej Klientem oraz sklep internetowy PIK, zwany dalej Sprzedającym.

    W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia zamieszczony na stronie.

    Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym.

   
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

    Realizacja zamówienia następuje maksymalnie w ciągu 30 dni, od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym. Termin płatności wynosi 7 dni roboczych od daty dokonania zakupu. W przypadku przekroczenia tego terminu zamówienie jest anulowane, o czym kupujący będzie poinformowany w formie wiadomości e-mail.  

    W przypadku, gdy Sprzedający nie może zrealizować zamówienia lub części zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia jest niedostępny, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony, a wartość niezrealizowanego zamówienia zostanie zwrócona na konto Klienta. Na życzenie Klienta, Sprzedający może zamiast zwrotu wartości niezrealizowanego zamówienia zrealizować zamówienie zastępcze o tej samej jakości, takim samym przeznaczeniu i za tę samą cenę.  

    Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, gdy podane przez Klienta dane w formularzu zamówienia znajdującym się na stronie: sklep.pikmeble.pl, będą niepełne lub błędne.

 

PŁATNOŚCI – WYSYŁKA

    Ceny prezentowane na stronach sklepu wyrażone są w polskiej walucie i stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT).
    Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego nie obejmują kosztów przesyłek kurierskich na terytorium Polski. Do złożonego zmówienia doliczany jest koszt przesyłki towaru odpowiednio do wybranej przez Klienta formy: kurier, Poczta Polska.
    Za zakupiony towar Klient dokonuje płatności w wysokości wartości zamówienia za pośrednictwem: przelewu bankowegol lub gotówką przy odbiorze.
   Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym PIK sp.j. realizowane są na terenie całego kraju, z wyłączeniem mebli, które dostarczane są wyłącznie na terenie Białegostoku. Możliwy jest odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy.
   
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Klient może odstąpić od zakupu towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

      W razie odstąpienia od umowy, umowa uznawana jest za niezawartą, a Klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

    Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu (paragon, faktura). Sprzedający gwarantuje zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Klienta w związku z zawarciem umowy. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. W razie wyrażenia dyspozycji zwrotu ceny towaru za pośrednictwem przekazu pocztowego, zwrot zostanie dokonany jedynie za uprzednim uregulowaniem kwoty takiego przekazu, ustalanej zgodnie z obowiązującym w dniu odstąpienia od umowy – cennikiem Poczty Polskiej.

    W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z przyczyn leżących po stronie użytkownika wszelkie koszty związane z towarem oraz wysyłką pokrywa Klient. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej.

 

REKLAMACJA

    W przypadku niezgodności towaru z umową (towar jest wadliwy, inny niż zamówiony.), Klient powinien zgłosić reklamację Sprzedającemu oraz uzgodnić ze Sprzedającym sposób rozpatrzenia reklamacji (naprawa lub wymiana towaru).

    Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Kupujący. Sprzedający zwraca koszt przesyłki reklamowanego towaru niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Kupującego.

    Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy: 15-776 BIAŁYSTOK, ul. Konstytucji 3 Maja 34. Reklamujący zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową, listową lub telefoniczną (w zależności od wybranego przez reklamującego sposobu poinformowania).

    Reklamacji nie podlegają: różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.), uszkodzenia powstałe w efekcie braku lub nieprawidłowej konserwacji, uszkodzenia związane ze zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji.

    Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

    Wszystkie udostępnione przez Klienta dane podlegają ochronie danych osobowych i służą jedynie do realizacji zamówienia. Firma nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom trzecim.

    Opisy i sposób prezentacji towarów oferowanych w sklepie jest prawną własnością twórców i podlega ochronie przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.  Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autorów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Korzystanie ze sklepu internetowego PIK jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych odpowiednich ustaw.

    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia.